لینک مستقیم فایل<دانلود تحقیق درموردمثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومی>

دانلود تحقیق درموردمثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومی با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل دانلود تحقیق درموردمثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومی. قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نام فایل : مثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومی


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 44


حجم : 4 مگابایتمثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های ارگونومیک
مثال (معادله NIOSH)
پیشنهادات اصلاحی
افزایش HM: نزدیکتر کردن چرخ دستی به فرد باعث کاهش H هم در مبدا و هم در مقصد شده و در نتیجه HM را افزایش می دهد.
افزایش VM: بالا آوردن ارتفاع محل قرار گرفتن رول کاغذ در مقصد باعث افزایش V و در نتیجه افزایش VM می شود.
افزایش CM: بهبود وضعیت جفت شدن دست با بار CM را به یک نزدیک می کند.
در برخی مواقع طراحی مجدد شرایط کار و انجام اصلاحات امکانپذیر نمی باشد. در چنین مواردی استفاده از روشها و وسایل مکانیکی می تواند مفید باشد. انجام کار بوسیله چند کارگر نیز می تواند ریسک آسیب را کاهش دهد.
مثال (معادله NIOSH)
پیشنهادات اصلاحی
افزایش HM: نزدیکتر کردن چرخ دستی به فرد باعث کاهش H هم در مبدا شده و در نتیجه HM را افزایش می دهد.
افزایش AM: کاهش زاویه عدم تقارن با هدف افزایش AM.
افزایش VM: بالا آوردن ارتفاع محل قرار گرفتن کیسه ها در مبدا باعث افزایش V و در نتیجه افزایش VM می شود.
در برخی مواقع طراحی مجدد شرایط کار و انجام اصلاحات امکانپذیر نمی باشد. در چنین مواردی استفاده از روشها و وسایل مکانیکی می تواند مفید باشد. انجام کار بوسیله چند کارگر نیز می تواند ریسک آسیب را کاهش دهد.
مثال (معادله NIOSH)
پیشنهادات اصلاحی
افزایش HM: نزدیکتر کردن چرخ دستی به فرد باعث کاهش H هم در مبدا و هم در مقصد شده و در نتیجه HM را افزایش می دهد.
افزایش FM: کاهش تکرار بلند کردن بار با هدف افزایش FM.
افزایش VM: بالا آوردن ارتفاع محل قرار گرفتن سینی ظروف در مقصد باعث افزایش V و در نتیجه افزایش VM می شود.
افزایش VM و DM در مبدا با کاهش ارتفاع سینی ظروف در مبدا.
افزایش AM: کاهش زاویه عدم تقارن با هدف افزایش AM.
در برخی مواقع طراحی مجدد شرایط کار و انجام اصلاحات امکانپذیر نمی باشد. در چنین مواردی استفاده از روشها و وسایل مکانیکی می تواند مفید باشد. انجام کار بوسیله چند کارگر نیز می تواند ریسک آسیب را کاهش دهد.
مثال (معادله NIOSH)
پیشنهادات اصلاحی
افزایش HM: نزدیکتر کردن جعبه ها به بدن فرد باعث کاهش H در مبدا شده و در نتیجه HM را افزایش می دهد.
افزایش VM: کاهش ارتفاع ردیف بالایی و افزایش ارتفاع ردیف پایینی در مبدا باعث افزایش VM می شود.
افزایش FM: کاهش تکرار بلند کردن بار با هدف افزایش FM.
در برخی مواقع طراحی مجدد شرایط کار و انجام اصلاحات امکانپذیر نمی باشد. در چنین مواردی استفاده از روشها و وسایل مکانیکی می تواند مفید باشد. انجام کار بوسیله چند کارگر نیز می تواند ریسک آسیب را کاهش دهد.
مثال (معادله NIOSH)
پیشنهادات اصلاحی
افزایش HM: کاهش فاصله بار به بدن فرد از طریق کوچکتر کردن اندازه جعبه باعث کاهش H در مبدا وظیفه 1 شده و در نتیجه HM را افزایش می دهد.
افزایش VM: افزایش ارتفاع بار در وظیفه 2 در مبدا و مقصد باعث افزایش VM می شود.
افزایش CM: بهبود وضعیت جفت شدن دست با بار در وظیفه یک CM را به یک نزدیک می کند.
بیشترین فشار بر کارگر در وظیفه یک جایی که او رول را از روی میز بلند کرده و در داخل جعبه می گذارد. اگر کارگر در انتهای میز بایستد بدون بلند کردن رول می تواند آنرا به داخل جعبه هدایت کند و بعد جعبه را به پالت منتقل نماید.
در برخی مواقع طراحی مجدد شرایط کار و انجام اصلاحات امکانپذیر نمی باشد. در چنین مواردی استفاده از روشها و وسایل مکانیکی می تواند مفید باشد. انجام کار بوسیله چند کارگر نیز می تواند ریسک آسیب را کاهش دهد.
مثال (WISHA)
کارگری باری به وزن 15 کیلوگرم را از ناحیه ای با فاصله ی بیش از 25 سانتی متر در جلو بدن و در ارتفاع کمر تا شانه بلند می‌کند.
فرکانس بلند کردن بار برابر با یکبار در دقیقه و این فعالیت در یک شیفت کار بین یک تا دو ساعت استمرار می یابد.
هنگام بلند کردن بار چرخش کمر کارگر بیش از 45 درجه می باشد.
فرض کنید که 15 کیلوگرم بیشترین وزن باری است که توسط فرد در بدترین وضعیت بدنی بلند مي شود.
با توجه به این سناریو، ارزیابی این فعالیت با روش WISHA مشخص می سازد که حد مجاز بلند کردن بار در این فعالیت 13/77 کیلوگرم می باشد. این در حالی است که کارگر باری به وزن 15 کیلوگرم را بلند می‌نماید.
با توجه به اینکه وزن بار بلند شده بیش از حد مجاز بار می باشد، لذا شرایط از نظر ارگونومیک نامطلوب ارزیابی می شود و احتمال آسیب ناحیه کمر تحت شرایط مذکور در این کارگر وجود دارد.

پیشنهادات اصلاحی
کاهش وزن باری که بلند می شود.
نزدیکتر کردن بار به بدن.
کاهش فرکانس بلند کردن بار.
حذف پیچش و چرخش هنگام بلند کردن بار.
در برخی مواقع طراحی مجدد شرایط کار و انجام اصلاحات امکانپذیر نمی باشد. در چنین مواردی استفاده از روشها و وسایل مکانیکی می تواند مفید باشد. انجام کار بوسیله چند کارگر نیز می تواند ریسک آسیب را کاهش دهد.

مثال (Pushing)
کارگر مردی یک چرخ دستی که ارتفاع دسته آن برابر با 95 سانتی متر از سطح زمین است را با فرکانس یک دفعه در هر 2 دقیقه در مسافت 7/6 متر هل می‌دهد.
چنانچه منظور این باشد که نیروی اعمالی برای 90 درصد کارگران مناسب بوده و مجاز دانسته شود، مقادیر نیروی اولیه و نیروی پیوسته بترتیب برابر با 23 و 13 کیلوگرم بدست می‌آید.
فرض کنید که دستگاه دینامومتر برای نیروی اولیه و نیروی پیوسته بترتیب مقادیر 25 و 15 کیلوگرم را نشان می‌دهد. بدین ترتیب می توان چنین گفت که شرایط برای تمام 90 درصد جمعیت هدف مناسب نبوده و فشار وارده بر فرد/افراد ممکن است منجر به آسیبهای اسکلتی- عضلانی شوند.

پیشنهادات اصلاحی
کاهش وزن باری که بر روی چرخ دستی قرار می گیرد.
کاهش وزن چرخ دستی بدون بار.
بهبود وضعیت چرخهای چرخ دستی.
کاهش فرکانس هل دادن.
کاهش مسافت هل دادن.
....مطالب دیگر:
جزوه آزفیزیک2گزاش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغانگزاش کارآموزی خورجینگ و تكنولوژی آنجزوه دینامیک ماشینهاگزاش کارآموزی عایق بندی ترانسفورماتورجزوه آموزش نرم افزار متلب در رشته برقگزاش کارآموزی نمایندگی مجاز سایپا مبارکهدوره كارورزی حمل بار مرحله مقدماتیجزوه ماشینهای الکتریکی2جزوه کنترل فرایندهاگزاش کارآموزی انواع پمپ های هیدرولیکگزاش کارآموزی گرافیک و نرم افزار هنرگزاش کارآموزی تحلیلی بر آزمونهای مجموعه بوسترجزوه فیزیک 3جزوه ویژوال بیسیکگزاش کارآموزی ایمنی در جوشكاریجزوه کنترل صنعتیگزاش کارآموزی در مورد ساختمان تابلوهاجزوه اعداد مختلطگزاش کارآموزی شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغانجزوه گسسته قلی زادهگزارش کارآموزی صنایع نساجی وکیلگزارش کارآموزی كارخانه فولاد مازندارن شاخه ای از فولاد طبرستانگزارش کارآموزی كنترل فرآیند آماریگزارش کارآموزی شرکت قالب سازی