لینک مستقیم فایل<دانلود تحقیق درموردمتابولیسم چربیها>

دانلود تحقیق درموردمتابولیسم چربیها با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل دانلود تحقیق درموردمتابولیسم چربیها. قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نام فایل : متابولیسم چربیها


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 98


حجم : 5 مگابایتبنام خدا
متابولیسم چربیها
Cholesterol
Phospholipid
Triglycerides Bile Salts T G Emulsion Lipase
Fatty acids +Monoglycrid+Diglycrid
> 10 C in Intestine Cells with cholesterol &phspholipid &M.G &D.G& Protein Chylomicrones
Introduction


The lipases break the triacylglycerols down to fatty acids and glycerol
The fatty acids are transportred in the blood by serum albumin
Breakdown of Triacylglycerols
Transport into Mitochondrial Matrix
Fatty acid oxidation

Acyl-CoA Synthetase
Acyl-CoA Synthetase
درهرمرحله یک FADH2تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 2ATPمیدهد .
درهرمرحله یک NADH2 تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 3ATPمدهید.
درهرمرحله یک استیل کوآنزیم آ تولید میشودکه در سیکل کربس 12ATPمیدهد.
پس در هر مرحله بتااکسیداسیون 17ATP تولید میشود.
اگر اسید چرب 2n کربن در ساختمان آن باشد واکنشهای بتا اکسیداسیون n-1مرتبه تکرار میشود. بنابراین خواهیم داشت.
چون در پایان دو استیل کوآداریم ودومی 12ATP تولید میکند
ATP=17(n-1)+12
وچون در ابتدا 2ATPمصرف شد .بنابراین:
ATP=17(n-1)+10
ATP=17n – 7
اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده وطبق بالا عمل نموده ودر پایان 6ATP به آن اضافه میکنیم.
اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده ازرابطه زیر استفاده میکنیم . ATP= 17n-1
ATP Yield
(جدید)محاسبه انرژی سوختن چربیها
درهرمرحله یک FADH2تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 1/5ATPمیدهد .
درهرمرحله یک NADH2 تولید میشودکه در زنجیر انتقال الکترون 2/5ATPمدهید.
درهرمرحله یک استیل کوآنزیم آ تولید میشودکه در سیکل کربس 10ATPمیدهد.
پس در هر مرحله بتااکسیداسیون 14ATP تولید میشود.
اگر اسید چرب 2n کربن در ساختمان آن باشد واکنشهای بتا اکسیداسیون n-1مرتبه تکرار میشود. بنابراین خواهیم داشت.
چون در پایان دو استیل کوآداریم ودومی 10ATP تولید میکند
ATP=14(n-1)+10
وچون در ابتدا 2ATPمصرف شد .بنابراین:
ATP=14(n-1)+8
ATP=14n – 6
اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده وطبق بالا عمل نموده ودر پایان 5ATP به آن اضافه میکنیم.
اگر تعداد کربن اسید چرب فرد باشد . 3کربن ازاسید چرب کم کرده ازرابطه زیر استفاده میکنیم . ATP= 14n-1

Ketone Bodies
Use of fatty acids in the citric acid cycle requires carbohydrates for the the production of oxaloacetate.
During starvation or diabetes, OAA is used to make glucose
Fatty acids are then used to make ketone bodies (acetoacetate and D–3–hydroxybutarate)
ترکیبات ستونی
1-استو استیک اسید.
2- بتا هیدرکسی بوتیریک اسید.
3- استون
هرگاه اختلالی در متابولیسم کربوئیدراتها ایجاد شود استیل کوآ حاصل از سوختن چربیها چون نمی تواند وارد سیکل کربس شود جمع میشود وبا همدیگر ترکیب وتولید ترکیبات ستونی میکند.
مواقع ایجاد؟
....مطالب دیگر:
🔥تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران🔥پروپوزالارزیابی تطبیقی کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده🔥مبانی نظری ارزیابی تطبیقی کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده🔥ارزیابی تطبیقی کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده🔥مقاله ارزیابی تطبیقی کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده🔥پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و توسعه انسانی🔥مبانی نظری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و توسعه انسانی🔥بررسی ارتباط بین سرمایه فکری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و توسعه انسانی🔥پروپوزال ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای متفاوت🔥مبانی نظری ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای متفاوت🔥دانلود پاورپوینت بررسی کایزن (وظایف مدیریتی)🔥دانلود تحقیق بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی🔥مدیریت مشارکتی در سازمان🔥شکلگیری و تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمانی و بررسی فرآیند و مولفه های آن🔥انواع صندوق های سرمایه گذاری و بررسی مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک🔥پروپوزال تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط🔥مبانی نظری تأثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی در محافظه کاری مشروط و بدون قید و شرط🔥پروپوزال رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB🔥مبانی نظری ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB🔥مقایسه کارآمدی استراتژی های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام🔥پروپوزال ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام🔥مبانی نظری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام🔥پاورپوینت مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)🔥تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)🔥پیشینه اجرایی مدیریت مشارکتی در ایران و تاثیر آن در اثر بخشی کارکنان